התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ז -

פסוק ג

שיתוף
וארבעה אנשים היו מצורעים, פתח השער; ויאמרו, איש אל-ריעהו, מה אנחנו יושבים פה, עד-מתנו. 

”בשכבר הימים האויב הנורא / את שומרון הביא במצור; / ארבעה מצורעים לה בישרו בשורה. /
לה בישרו בשורת הדרור. / כשומרון במצור – כל הארץ כולה, / וכבד הרעב מנשוא. / אך אני לא אובה בשורת גאולה, / אם מפי מצורע היא תבוא“. יום בשורה של רחל, כמובן.

בה, אנחנו נשמח לגאולה בכל צורה שהיא.