התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ד -

פסוק לד

שיתוף
ויעל וישכב על-הילד, וישם פיו על-פיו ועיניו על-עיניו וכפיו על-כפיו, ויגהר, עליו; ויחם, בשר הילד. 

ההחייאה הראשונה בעולם. תנועת הצופים, הנהגת רמת גן, שבט ירקון