התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ד -

פסוק כה

שיתוף
ותלך, ותבוא אל-איש האלוהים--אל-הר הכרמל; ויהי כראות איש-האלוהים אותה, מנגד, ויאמר אל-גיחזי נערו, הנה השונמית הלז. 

אבישג השונמית