התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ג -

פסוק יג

שיתוף
ויאמר אלישע אל-מלך ישראל, מה-לי ולך--לך אל-נביאי אביך, ואל-נביאי אימך; ויאמר לו, מלך ישראל, אל כי-קרא יהוה לשלושת המלכים האלה, לתת אותם ביד-מואב.