התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
וייקח את-אדרת אלייהו אשר-נפלה מעליו, ויכה את-המים, ויאמר, איה יהוה אלוהי אלייהו; אף-הוא ויכה את-המים, וייחצו הנה והנה, ויעבור, אלישע.