התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק טז

שיתוף
וידבר אליו כה-אמר יהוה, יען אשר-שלחת מלאכים לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון--המבלי אין-אלוהים בישראל, לדרוש בדברו; לכן המיטה אשר-עלית שם, לא-תרד ממנה--כי-מות תמות.