התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק ה

שיתוף
וישובו המלאכים, אליו; ויאמר אליהם, מה-זה שבתם.