התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים ב - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
ולכן, כה-אמר יהוה, המיטה אשר-עלית שם לא-תרד ממנה, כי מות תמות; וילך, אלייה. 

sounds bad