התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יט -

פסוק טז

שיתוף
ואת יהוא בן-נמשי, תמשח למלך על-ישראל; ואת-אלישע בן-שפט מאביל מחולה, תמשח לנביא תחתיך. 

אלישע בן שפט נביא ממשיך