התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יח -

פסוק יז

שיתוף
ויהי כראות אחאב, את-אלייהו; ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל. 

גם בימי אליהו ואחאב הוטח הכינוי עוכר ישראל במי שאמר אמיתות שלא ערבו לאוזני השלטון האלים והחמסני.