התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
מלכים א - פרק יב -

פסוק יד

שיתוף
וידבר אליהם, כעצת הילדים לאמור, אבי הכביד את-עולכם, ואני אוסיף על-עולכם; אבי, ייסר אתכם בשוטים, ואני, אייסר אתכם בעקרבים. 

שהתנך שייך לכל עם ישראל וליהודים ללא תלות באדיקותם הדתית.