התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יז -

פסוק ו

שיתוף
בימים ההם, אין מלך בישראל:  איש הישר בעיניו, יעשה. 

כשאין מלך בישראל איש הישר בעיניו ייעשה. אם מדובר באדם ישר אין צורך במלך. אם כולנו ננהג ביושר,בהוגנות, בכבוד בסובלנות, בענווה ובצניעות לא יהיה לנו צורך במלך ולא בנשיא ולא בראש ממשלה ולא בפוליטיקאים למינהם שהמתיימרים לנהל את חיינו למעננו והעודם עסוקים בגזילת כספינו, רכושינו וחמור מכך את כבודנו ורצוננו.