התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק טז -

פסוק כט

שיתוף
וילפות שמשון את-שני עמודי התווך, אשר הבית נכון עליהם, וייסמך, עליהם--אחד בימינו, ואחד בשמאלו. 

בפסוק זה שמשון נוקם את איבוד שערו וכוחותיו ובעצם מפיל את המבנה והורג את עצמו ואת כל השאר.