התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יג -

פסוק ה

שיתוף
כי הנך הרה ויולדת בן, ומורה לא-יעלה על-ראשו--כי-נזיר אלוהים יהיה הנער, מן-הבטן; והוא, יחל להושיע את-ישראל--מיד פלשתים. 

והוא יחל: שהוא יחל להושיע ובני ישראל בה ימשיכו