התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק יא -

פסוק כד

שיתוף
הלוא את אשר יורישך, כמוש אלוהיך--אותו תירש; ואת כל-אשר הוריש יהוה אלוהינו, מפנינו--אותו נירש. 

לעלום לא היה יותר ברור ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל!!