התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ט -

פסוק ז

שיתוף
ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר-גריזים, ויישא קולו, ויקרא; ויאמר להם, שמעו אליי בעלי שכם, וישמע אליכם, אלוהים. 

יותם שם בני בכורי