התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ח -

פסוק כג

שיתוף
ויאמר אליהם, גדעון, לא-אמשול אני בכם, ולא-ימשול בני בכם:  יהוה, ימשול בכם. 

יש להכניס לפי הקלטה