התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ז -

פסוק יז

שיתוף
ויאמר אליהם, ממני תראו וכן תעשו; והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר-אעשה כן תעשון. 

ויאמר אליהם, ממני תראו וכן תעשו; והנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר-אעשה כן תעשון.