התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ו -

פסוק יד

שיתוף
וייפן אליו, יהוה, ויאמר לך בכוחך זה, והושעת את-ישראל מכף מדיין:  הלוא, שלחתיך. 

לך בכוחך זה והושעת את ישראל, הקריאה האולטימטיבית לכל אדם לקחת אחריות על סביבתו.