התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ו -

פסוק ד

שיתוף
ויחנו עליהם, וישחיתו את-יבול הארץ, עד-בואך, עזה; ולא-ישאירו מחיה בישראל, ושה ושור וחמור. 

ספר התנך הוא ספר המוסר,החיים והקיום של האנושות