התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק כו

שיתוף
ידה ליתד תשלחנה,    וימינה  למות עמלים;    והלמה סיסרא מחקה  שו,    ומחצה וחלפה רקתו.