התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק כא

שיתוף
נחל קישון גרפם,    נחל  ומים נחל קישון;    תדרכי נפשי,  ז.   

מדובר בניצחון ניסי מבלי ששמים לב על אויבנו