התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק יד

שיתוף
מני אפריים, שורשם  מלק,    אחריך בנימין, בעממיך;    מני  יר, ירדו מחוקקים,    ומזבולון, מושכים בשבט  פר.   

בנימין בעממיך, לא רק שמי הוא, אלא זט גם דרך חיי