התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק ו

שיתוף
בימי שמגר בן-  ת,    בימי יעל, חדלו, אורחות;    והולכי  יבות--ילכו, אורחות עקלקלות.