התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ה -

פסוק ד

שיתוף
יהוה, בצאתך  עיר    בצעדך משדה אדום,    ארץ  שה, גם-שמיים נטפו;    גם-עבים, נטפו  ם.   

שירת דבורה