התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק כב

שיתוף
והנה ברק, רודף את-סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו לך ואראך את-האיש אשר-אתה מבקש; ויבוא אליה--והנה סיסרא נופל מת, והיתד ברקתו. 

מהות חיי כיהודי