התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק יז

שיתוף
וסיסרא, נס ברגליו, אל-אוהל יעל, אשת חבר הקיני:  כי שלום, בין יבין מלך-חצור, ובין, בית חבר הקיני. 

שמי הוא יעל. יעל היא דמות היסטורית וחשובה בתנך ואני מכירה אותה מסיפורי המקרא.