התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק יד

שיתוף
ותאמר דבורה אל-ברק קום, כי זה היום אשר נתן יהוה את-סיסרא בידך--הלוא יהוה, יצא לפניך; ויירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו. 

כשאישה אומרת לך לעשות משהו - כדאי לעשותו. ברק היה צריך את דבורה שתפציר בו לצאת לקרב.