התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק ט

שיתוף
ותאמר הלוך אלך עימך, אפס כי לא תהיה תפארתך על-הדרך אשר אתה הולך--כי ביד-אישה, ימכור יהוה את-סיסרא; ותקם דבורה ותלך עם-ברק, קדשה. 

בפסוק זה מתואר שברק מוותר על כבודו ונותן לאישה את הכבוד להרוג את סיסרא רק בגלל רצונו הפרטי לא לילך לבד! פסוק יפה מאוד.
אני חברה בתנועת בני עקיבא