התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק ו

שיתוף
ותשלח, ותקרא לברק בן-אבינועם, מקדש, נפתלי; ותאמר אליו הלוא ציווה יהוה אלוהי-ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עימך עשרת אלפים איש, מבני נפתלי ומבני זבולון. 

פאר האיחוד