התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות--היא שופטה את-ישראל, בעת ההיא. 

מוקדש באהבה רבה ובהוקרה לאמי האהובה דבורה מירנדה (שביט) שחינכה אותי לאהבת הבריות, אהבת בעלי חיים וכל יצור חי באשר הוא. דבורה, אישה נביאה, בתקופה שרוב המנהיגים הם גברים, שפטה בחכמתה על הארץ. מכאן ניתן ללמוד שגם נשים יכולות להנהיג בתבונה, ביושר ובהגינות.