התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
ויעשו בני-ישראל את-הרע בעיני יהוה, וישכחו את-יהוה אלוהיהם; ויעבדו את-הבעלים, ואת-האשרות. 

חשוב לעבוד לאלוקים ולא לבעל- עבודה זרה.