התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק לא

שיתוף
אשר, לא הוריש את-יושבי עכו, ואת-יושבי, צידון; ואת-אחלב ואת-אכזיב ואת-חלבה, ואת-אפיק ואת-רחוב. 

כי שמי הפרטי אפיק מופיע בפסוק זה