התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק כד

שיתוף
ויראו, השומרים, איש, יוצא מן-העיר; ויאמרו לו, הראנו נא את-מבוא העיר, ועשינו עימך, חסד. 

והשומרים ראו איש יוצא מהעיר,ואמרו לו:תראה לנו את כניסת העיר ונעשה לך מעשה טוב