התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק ז

שיתוף
ויאמר אדוני-בזק, שבעים מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני--כאשר עשיתי, כן שילם-לי אלוהים; ויביאוהו ירושלים, וימת שם. 

בזק זה לא רק טלפון