התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק ד

שיתוף
ויעל יהודה, וייתן יהוה את-הכנעני והפריזי בידם; ויכום בבזק, עשרת אלפים איש. 

ניסוי