התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר יהוה, יהודה יעלה:  הנה נתתי את-הארץ, בידו. 

תמיד תמיד ננצח את כל קמינו.