התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שופטים - פרק א -

פסוק יד

שיתוף
ויהי בבואה, ותסיתהו לשאול מאת-אביה השדה, ותצנח, מעל החמור; ויאמר-לה כלב, מה-לך.