התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק יז -

פסוק ד

שיתוף
ותקרבנה לפני אלעזר הכוהן ולפני יהושוע בן-נון, ולפני הנשיאים לאמור, יהוה ציווה את-משה, לתת-לנו נחלה בתוך אחינו; וייתן להם אל-פי יהוה, נחלה, בתוך, אחי אביהן. 

נעה ואחיותיה עמדו על זכותן והיו הראשונות לדרוש שיוויון זכויות. בקשתן נענתה למורת רוחם של הגברים בשבט ואולי גם של מנהיגיהם והפכו להיות החלוציות בכך שהעזו לדרוש ולפנות למנהיג. שמותיהן הפרטיים מוזכרים ארבע פעמים בתנך וזה רק מדגיש את החשיבות הגדולה שראו כותבי הדברים בתנך. קראתי לבתי נעה בגאוה גדולה