התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק יב -

פסוק כב

שיתוף
מלך קדש    אחד,    מלך-יוקנעם לכרמל    אחד.