התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק י -

פסוק יד

שיתוף
ולא היה כיום ההוא, לפניו ואחריו, לשמוע יהוה, בקול איש:  כי יהוה, נלחם לישראל. 

זה הפסוק שעולה בראש אחרי שרואים את תקומת ישראל במדינה, והניסים במלחמות ישראל