התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק י -

פסוק יג

שיתוף
ויידום השמש וירח עמד, עד-ייקום גוי אויביו--הלוא-היא כתובה, על-ספר הישר; ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא-אץ לבוא כיום תמים. 

פסוק זה מראה את הנס הגדול שנעשה לישראל ביום זה