התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ו -

פסוק כ

שיתוף
וירע העם, ויתקעו בשופרות; ויהי כשמוע העם את-קול השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה ויעל העם העירה איש נגדו, וילכדו את-העיר.