התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ו -

פסוק יט

שיתוף
וכול כסף וזהב, וכלי נחושת וברזל--קודש הוא, ליהוה:  אוצר יהוה, יבוא.