התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ד -

פסוק כד

שיתוף
למען דעת כל-עמי הארץ, את-יד יהוה, כי חזקה, היא--למען יראתם את-יהוה אלוהיכם, כל-הימים.