התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ד -

פסוק י

שיתוף
והכוהנים נושאי הארון, עומדים בתוך הירדן, עד תום כל-הדבר אשר-ציווה יהוה את-יהושוע לדבר אל-העם, ככול אשר-ציווה משה את-יהושוע; וימהרו העם, ויעבורו. 

הדדיות הקשר בין ההנהגה לעם ישראל ,קבלה מול אחריות.