התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
ויאמר יהושוע אל-העם, התקדשו:  כי מחר, יעשה יהוה בקרבכם--נפלאות.