התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ג -

פסוק ג

שיתוף
ויצוו, את-העם לאמור, כראותכם את ארון ברית-יהוה אלוהיכם, והכוהנים הלויים נושאים אותו--ואתם, תסעו ממקומכם, והלכתם, אחריו.