התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק יז

שיתוף
ויאמרו אליה, האנשים:  נקיים אנחנו, משבועתך הזה אשר השבעתנו.