התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
יהושוע - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
וישלח מלך יריחו, אל-רחב לאמור:  הוציאי האנשים הבאים אלייך, אשר-באו לביתך--כי לחפור את-כל-הארץ, באו. 

ישעיהו אחלה ספר